“Friskt brunnet, friska fläktar”…

“Bra arbetsmiljö kan belönas med smiley” meddelar Ekot idag.

“Företag med bra arbetsmiljö ska belönas. Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin som pÃ¥ onsdagen träffar fack och arbetsgivare samt forskare och myndigheter för att diskutera förbättringar av arbetsmiljön.”

Jo tack så mycket.

Hur ska bedömningen då göras?

Efter vad som gjorts “pÃ¥ pappret” men sen inte ändÃ¥ uppfyllts eller efterlevts rent konkret?

Ex vis s k “policydokument”, som är populära inom företag för att visa “hur bra vi är”, men som i verkligheten inte ens duger att torka sig i arslet med!

Eller efter vad som trots allt gjorts men efter att ex.vis skyddsombud och andra nästan gjort sig ovän med folk för att få till stånd förbättringar där det bevisligen funnits behov av sådana men ansvariga helt enkelt godtyckligt jämfört sig med andra företag, ett för arbetstagarna svårkontrollerat jämförande, i förhoppningen att slippa göra något och då helt enkelt spara in någon krona?

“Psykosocial arbetsmiljö”, hur betygsätter man en sÃ¥n dÃ¥?

Nä du Littorin, tanken är säkert god med smileys som betyg för arbetsmiljö, men rent konkret är jag, av naturliga skäl, jävligt skeptisk!

Brink utvecklar resonemanget! 

Och med det i åtanke så kom jag ihåg att jag tänkte till igår kväll på vår nya utsug vi fick till jobbet under sommaren då en eldsvåda nästan dräpte den förra i våras.

Inte för att den gamla utsugen, efter 19 Ã¥r i tjänst, var sÃ¥ bra före eldsvÃ¥dan heller men den blev inte bättre av att brinna lite och hade nog mÃ¥tt bra av lite tillsyn dÃ¥ och dÃ¥…

I och för sig sÃ¥ pratades det under Ã¥rens lopp om att försöka göra förbättringar pÃ¥ befintlig utsug, men det stannade vid prat dÃ¥ mÃ¥nga viljor finns och ingen som riktigt besitter kunskap om dylika ting och utomstÃ¥ende experter brukar vi inte anlita utom i värsta, värsta nödfall sÃ¥…

Och jämförelsen (godtycklig!) med ett annat företag, angÃ¥ende dammhalten gjorde gällande att “det är nog mycket dammigare där än här”!

😯

.

Nåväl, efter branden i våras så blev det då en helt ny utsugsanläggning som i vissa detaljer lämnar en del övrigt att önska men på det stora hela så är det en bra anläggning, tycker jag i alla fall.

Vad ska man då dra för slutsats av detta?

Det brinner för sällan på vårat jobb.

Jahej/iZac, seskaro.nu

4 comments

  1. knapsu

    “Äähh..hÃ¥lla pÃ¥ och forska om arbetsmiljö, lägg ner Arbetslivsinstitutet. Och Arbetsmiljöverket, vad ska dom hÃ¥lla pÃ¥ och inspektera för? Nej nog räcker det om arbetsgivaren berättar hur duktiga dom är sÃ¥ Sven-Otto fÃ¥r ge dom en smiley” ❗