Spårkarta Seskarö.

Karta över sträckning för skidspår på Seskarö. Spår brukar även finnas som ansluter från öster, vid industriområdet till höger på kartan.

140413.

Mycket osäker spårstatus.

Enkelspår åtminstone, kanske dubbel, på elljusspåret.

Väderprognos för området.

Pilar anger lämplig åkriktning.

SpÃ¥r mot Hälskeri oklart om det är draget, p g a den mÃ¥ttliga snömängden i skogen…

Hälskerispåret, skogsspåret draget .

Hälskerispåret kommer, efter snöfall, att dras när tid/lust finns hos undertecknad eller om någon annan vill göra det så är det fritt fram.  :smile:

Spårkarta över Hälskerispåren, ungefärlig sträckning.

(Streckade slingan ej draget spår över berget, men skogspåret på Hälskeri duger gott att åka på.)

Posted in